Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge2/1,252/1,252/1,252/1,251/0,625/3,156/3,833/1,944/2,618/5,258/5,22
Dalarna7/2,434/1,3910/3,478/2,784/1,398/2,8111/3,917/2,504/1,444/1,442/0,72
Gotland1/1,660/02/3,351/1,681/1,702/3,442/3,480/04/6,994/6,980/0
Gävleborg2/0,694/1,395/1,731/0,344/1,401/0,353/1,064/1,423/1,072/0,727/2,53
Halland7/2,074/1,187/2,0913/3,9410/3,074/1,2410/3,1710/3,2118/5,865/1,6410/3,31
Jämtland4/3,045/3,817/5,352/1,533/2,314/3,101/0,785/3,948/6,328/6,332/1,58
Jönköping4/1,097/1,915/1,377/1,9310/2,794/1,131/0,285/1,457/2,0510/2,9411/3,25
Kalmar1/0,403/1,213/1,227/2,860/03/1,231/0,423/1,274/1,714/1,718/3,43
Kronoberg5/2,472/0,9812/5,9513/6,503/1,515/2,564/2,097/3,709/4,806/3,2216/8,66
Norrbotten1/0,401/0,406/2,397/2,795/1,985/1,993/1,204/1,602/0,806/2,413/1,20
Skåne19/1,3619/1,3635/2,5422/1,6117/1,2614/1,0516/1,2226/2,0136/2,8230/2,3743/3,43
Stockholm36/1,5035/1,4648/2,0132/1,3634/1,4731/1,3650/2,2442/1,9152/2,4064/3,0062/2,96
Södermanland4/1,336/2,005/1,684/1,357/2,405/1,7311/3,879/3,2010/3,608/2,918/2,93
Uppsala2/0,512/0,517/1,825/1,328/2,165/1,382/0,566/1,710/07/2,0410/2,95
Värmland3/1,062/0,706/2,122/0,714/1,424/1,433/1,083/1,095/1,823/1,090/0
Västerbotten0/01/0,3622/8,093/1,112/0,7410/3,7610/3,7910/3,8116/6,1211/4,2213/5,00
Västernorrland7/2,868/3,278/3,263/1,223/1,213/1,2213/5,338/3,2910/4,125/2,064/1,65
Västmanland9/3,248/2,886/2,175/1,825/1,843/1,126/2,274/1,526/2,3110/3,908/3,15
Västra Götaland48/2,7651/2,9497/5,6262/3,6233/1,9527/1,6121/1,2722/1,3424/1,4823/1,4336/2,26
Örebro2/0,652/0,658/2,627/2,3110/3,3413/4,403/1,033/1,043/1,0512/4,233/1,06
Östergötland5/1,077/1,4910/2,1411/2,3812/2,6213/2,872/0,441/0,228/1,826/1,382/0,46
Totalt169/1,62173/1,66311/3,01217/2,12176/1,73169/1,69179/1,81182/1,86233/2,41236/2,46256/2,70