Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,652/1,300/02/1,302/1,300/01/0,650/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/01/0,360/01/0,360/00/01/0,360/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/01/1,740/0
Gävleborg0/02/0,720/01/0,360/00/02/0,720/02/0,721/0,360/01/0,36
Halland0/00/01/0,330/00/01/0,330/01/0,331/0,330/00/01/0,33
Jämtland0/00/00/01/0,780/00/01/0,780/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/01/0,290/02/0,591/0,292/0,592/0,590/00/00/0
Kalmar0/00/02/0,851/0,420/01/0,420/02/0,851/0,422/0,851/0,420/0
Kronoberg1/0,541/0,540/00/00/01/0,541/0,541/0,542/1,083/1,632/1,085/2,71
Norrbotten2/0,800/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne3/0,243/0,244/0,321/0,083/0,242/0,164/0,322/0,164/0,322/0,161/0,082/0,16
Stockholm3/0,143/0,144/0,191/0,043/0,148/0,3912/0,583/0,143/0,146/0,295/0,246/0,29
Södermanland1/0,360/00/00/01/0,362/0,730/01/0,361/0,360/01/0,361/0,36
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/03/1,155/1,921/0,382/0,770/01/0,381/0,383/1,151/0,381/0,38
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/01/0,410/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,391/0,390/00/00/00/0
Västra Götaland3/0,181/0,061/0,061/0,060/04/0,257/0,442/0,122/0,123/0,181/0,061/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Östergötland0/01/0,230/00/00/00/00/00/00/00/01/0,230/0
Totalt14/0,1414/0,1415/0,1515/0,1510/0,1024/0,2533/0,3517/0,1821/0,2223/0,2414/0,1418/0,19