Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,631/0,631/0,631/0,630/01/0,631/0,630/0
Dalarna4/1,420/00/00/00/02/0,710/01/0,351/0,351/0,351/0,351/0,35
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,741/1,740/00/00/00/0
Gävleborg1/0,350/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/00/0
Halland0/01/0,311/0,310/01/0,311/0,311/0,311/0,312/0,631/0,310/01/0,31
Jämtland1/0,780/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,42
Kronoberg0/00/00/01/0,521/0,520/00/00/01/0,520/00/01/0,52
Norrbotten0/00/00/01/0,400/00/00/01/0,401/0,400/00/00/0
Skåne5/0,380/05/0,380/01/0,071/0,072/0,151/0,071/0,070/00/00/0
Stockholm3/0,133/0,132/0,083/0,137/0,316/0,265/0,222/0,084/0,174/0,177/0,314/0,17
Södermanland2/0,702/0,700/03/1,051/0,352/0,700/01/0,350/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,280/01/0,280/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/01/0,362/0,720/00/00/00/00/00/0
Västerbotten2/0,750/02/0,750/01/0,371/0,372/0,750/00/00/00/02/0,75
Västernorrland4/1,642/0,821/0,410/01/0,411/0,411/0,410/02/0,820/01/0,410/0
Västmanland3/1,130/00/02/0,750/00/00/00/00/01/0,370/00/0
Västra Götaland2/0,120/03/0,183/0,181/0,060/00/02/0,122/0,122/0,122/0,124/0,24
Örebro0/00/00/01/0,340/00/00/00/00/02/0,680/00/0
Östergötland0/00/00/01/0,220/01/0,220/00/00/00/00/00/0
Totalt27/0,278/0,0815/0,1515/0,1517/0,1718/0,1816/0,1611/0,1114/0,1412/0,1212/0,1214/0,14