Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,652/1,300/02/1,302/1,300/01/0,650/00/02/1,300/00/0
Dalarna0/01/0,360/02/0,720/00/01/0,360/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/01/1,740/00/00/00/01/1,740/02/3,490/0
Gävleborg0/02/0,720/01/0,360/00/02/0,720/02/0,721/0,360/01/0,36
Halland0/00/01/0,330/00/01/0,330/01/0,331/0,330/00/01/0,33
Jämtland0/00/00/01/0,780/00/01/0,780/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/01/0,291/0,290/03/0,891/0,293/0,892/0,590/00/00/0
Kalmar0/01/0,423/1,282/0,850/01/0,421/0,422/0,851/0,422/0,851/0,420/0
Kronoberg1/0,541/0,540/00/01/0,541/0,541/0,541/0,542/1,084/2,172/1,086/3,26
Norrbotten2/0,800/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne3/0,244/0,325/0,401/0,083/0,244/0,324/0,322/0,164/0,323/0,241/0,082/0,16
Stockholm5/0,244/0,195/0,241/0,043/0,1410/0,4815/0,736/0,294/0,198/0,396/0,296/0,29
Södermanland1/0,360/00/00/01/0,363/1,101/0,363/1,101/0,361/0,362/0,731/0,36
Uppsala1/0,290/00/00/00/01/0,291/0,290/00/01/0,290/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/00/0
Västerbotten0/01/0,383/1,155/1,922/0,772/0,770/01/0,381/0,383/1,151/0,381/0,38
Västernorrland0/02/0,820/00/00/01/0,411/0,412/0,820/01/0,410/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,391/0,391/0,390/00/00/0
Västra Götaland3/0,181/0,062/0,121/0,061/0,065/0,317/0,444/0,252/0,123/0,182/0,121/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Östergötland0/02/0,461/0,231/0,230/00/00/00/01/0,230/01/0,231/0,23
Totalt17/0,1821/0,2222/0,2319/0,2013/0,1332/0,3440/0,4226/0,2724/0,2529/0,3018/0,1920/0,21