Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge2/1,300/00/00/06/3,912/1,300/02/1,301/0,651/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,362/0,720/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/01/1,740/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg2/0,720/01/0,360/01/0,361/0,361/0,361/0,361/0,361/0,361/0,360/0
Halland2/0,660/01/0,331/0,330/00/04/1,322/0,660/00/02/0,660/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/01/0,790/01/0,792/1,582/1,580/0
Jönköping2/0,590/00/00/03/0,884/1,181/0,292/0,591/0,290/00/01/0,29
Kalmar0/01/0,420/01/0,420/02/0,852/0,851/0,421/0,421/0,421/0,420/0
Kronoberg0/01/0,542/1,080/05/2,704/2,163/1,621/0,543/1,621/0,541/0,541/0,54
Norrbotten0/00/00/01/0,400/00/02/0,800/02/0,801/0,400/01/0,40
Skåne4/0,313/0,231/0,071/0,074/0,314/0,3114/1,1110/0,796/0,472/0,150/06/0,47
Stockholm4/0,192/0,097/0,332/0,095/0,2314/0,6719/0,9117/0,815/0,234/0,192/0,097/0,33
Södermanland0/00/01/0,360/01/0,363/1,103/1,101/0,362/0,730/02/0,730/0
Uppsala0/03/0,880/00/00/00/02/0,593/0,882/0,591/0,290/02/0,59
Värmland0/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten3/1,152/0,772/0,770/00/00/02/0,772/0,771/0,382/0,770/00/0
Västernorrland2/0,820/00/00/00/01/0,410/01/0,410/01/0,410/00/0
Västmanland0/01/0,390/01/0,390/01/0,391/0,391/0,390/01/0,392/0,782/0,78
Västra Götaland2/0,122/0,122/0,120/03/0,186/0,3710/0,626/0,372/0,121/0,064/0,256/0,37
Örebro0/00/00/00/00/00/01/0,351/0,351/0,351/0,350/01/0,35
Östergötland0/00/01/0,231/0,230/00/00/01/0,230/00/00/00/0
Totalt23/0,2415/0,1519/0,209/0,0928/0,2943/0,4568/0,7152/0,5429/0,3020/0,2117/0,1727/0,28