Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/02/1,312/1,310/01/0,651/0,652/1,310/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/01/0,360/00/01/0,361/0,361/0,360/00/00/00/00/0
Gotland1/1,740/01/1,740/00/01/1,740/00/00/00/00/01/1,74
Gävleborg0/00/00/02/0,720/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Halland2/0,650/01/0,321/0,320/00/00/00/00/01/0,322/0,652/0,65
Jämtland1/0,790/00/01/0,791/0,791/0,791/0,791/0,793/2,370/00/01/0,79
Jönköping3/0,882/0,580/01/0,291/0,291/0,292/0,583/0,880/02/0,583/0,880/0
Kalmar0/00/02/0,850/00/01/0,421/0,421/0,421/0,420/01/0,420/0
Kronoberg0/00/00/01/0,530/00/04/2,152/1,072/1,070/00/01/0,53
Norrbotten0/01/0,401/0,401/0,401/0,402/0,800/02/0,800/00/00/00/0
Skåne1/0,071/0,072/0,151/0,072/0,156/0,474/0,315/0,392/0,155/0,394/0,314/0,31
Stockholm10/0,473/0,142/0,098/0,376/0,2812/0,569/0,428/0,374/0,189/0,424/0,183/0,14
Södermanland0/00/00/03/1,091/0,361/0,360/02/0,720/02/0,720/00/0
Uppsala0/00/01/0,291/0,290/00/04/1,161/0,292/0,580/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/01/0,361/0,361/0,360/00/00/00/0
Västerbotten2/0,760/01/0,381/0,384/1,531/0,380/03/1,153/1,150/01/0,380/0
Västernorrland0/00/02/0,821/0,411/0,410/00/01/0,411/0,410/01/0,410/0
Västmanland0/00/02/0,784/1,560/01/0,393/1,170/01/0,390/00/01/0,39
Västra Götaland2/0,122/0,126/0,372/0,121/0,063/0,183/0,184/0,241/0,060/03/0,183/0,18
Örebro0/01/0,350/01/0,350/01/0,354/1,412/0,702/0,700/01/0,350/0
Östergötland0/00/02/0,460/00/00/01/0,233/0,692/0,460/00/00/0
Totalt22/0,2313/0,1325/0,2629/0,3020/0,2034/0,3540/0,4139/0,4024/0,2520/0,2021/0,2116/0,16