Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/01/0,651/0,650/00/01/0,651/0,651/0,650/00/0
Dalarna0/00/01/0,360/00/01/0,360/01/0,361/0,360/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/01/1,741/1,741/1,740/00/00/01/1,74
Gävleborg0/00/00/00/00/00/02/0,710/01/0,350/00/00/0
Halland0/02/0,651/0,321/0,323/0,970/03/0,976/1,953/0,970/02/0,652/0,65
Jämtland5/3,950/01/0,791/0,790/02/1,580/00/00/00/02/1,582/1,58
Jönköping0/01/0,290/01/0,291/0,291/0,290/00/00/02/0,580/01/0,29
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/02/0,851/0,420/00/01/0,42
Kronoberg0/00/01/0,531/0,530/00/02/1,062/1,061/0,530/00/02/1,06
Norrbotten2/0,800/00/00/00/01/0,401/0,401/0,400/01/0,400/00/0
Skåne5/0,393/0,235/0,394/0,317/0,543/0,235/0,394/0,312/0,150/01/0,076/0,47
Stockholm8/0,363/0,136/0,277/0,328/0,367/0,328/0,3610/0,466/0,274/0,186/0,273/0,13
Södermanland0/02/0,720/01/0,360/02/0,722/0,723/1,081/0,361/0,360/02/0,72
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/0
Värmland1/0,362/0,730/00/01/0,360/00/02/0,730/00/00/00/0
Västerbotten5/1,911/0,380/00/05/1,914/1,533/1,140/00/01/0,380/00/0
Västernorrland4/1,650/00/00/03/1,231/0,410/03/1,231/0,410/00/01/0,41
Västmanland2/0,770/01/0,380/01/0,382/0,771/0,380/01/0,380/01/0,380/0
Västra Götaland8/0,492/0,123/0,183/0,183/0,182/0,127/0,434/0,241/0,063/0,182/0,121/0,06
Örebro0/01/0,350/00/00/00/01/0,350/01/0,350/00/00/0
Östergötland1/0,220/00/02/0,450/02/0,453/0,681/0,220/00/01/0,220/0
Totalt41/0,4217/0,1719/0,1922/0,2233/0,3429/0,3039/0,4042/0,4321/0,2113/0,1315/0,1522/0,22