Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,630/01/0,631/0,631/0,631/0,631/0,631/0,631/0,630/0
Dalarna4/1,420/00/00/00/02/0,710/01/0,351/0,351/0,351/0,351/0,35
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,741/1,740/00/00/00/0
Gävleborg1/0,350/01/0,350/00/00/02/0,700/00/00/01/0,350/0
Halland0/01/0,311/0,313/0,952/0,631/0,311/0,312/0,632/0,631/0,311/0,311/0,31
Jämtland1/0,780/00/00/00/00/01/0,780/00/01/0,780/00/0
Jönköping1/0,280/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/01/0,28
Kalmar0/00/00/00/01/0,420/00/00/00/00/00/02/0,84
Kronoberg0/00/00/01/0,521/0,520/00/00/01/0,520/00/01/0,52
Norrbotten0/00/00/01/0,400/00/00/02/0,801/0,400/00/00/0
Skåne5/0,380/05/0,381/0,072/0,151/0,074/0,302/0,152/0,150/00/00/0
Stockholm4/0,175/0,223/0,136/0,267/0,3112/0,536/0,265/0,227/0,316/0,267/0,315/0,22
Södermanland2/0,702/0,700/03/1,051/0,352/0,700/01/0,350/00/01/0,351/0,35
Uppsala2/0,561/0,280/00/01/0,280/02/0,560/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/01/0,362/0,720/00/00/00/00/00/0
Västerbotten2/0,750/02/0,750/01/0,371/0,372/0,750/00/00/00/02/0,75
Västernorrland4/1,642/0,821/0,410/01/0,411/0,411/0,410/02/0,820/01/0,410/0
Västmanland3/1,130/00/02/0,750/01/0,370/00/00/01/0,370/00/0
Västra Götaland3/0,180/04/0,244/0,241/0,061/0,062/0,123/0,183/0,182/0,123/0,184/0,24
Örebro0/00/01/0,341/0,342/0,680/00/00/00/02/0,680/00/0
Östergötland0/00/00/01/0,220/01/0,221/0,220/00/00/00/00/0
Totalt32/0,3211/0,1119/0,1923/0,2322/0,2226/0,2625/0,2518/0,1820/0,2015/0,1516/0,1618/0,18