Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,630/01/0,630/01/0,630/02/1,260/00/00/01/0,63
Dalarna0/01/0,350/02/0,702/0,701/0,352/0,701/0,351/0,350/00/01/0,35
Gotland0/00/00/00/00/00/00/02/3,440/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/00/0
Halland0/00/01/0,310/02/0,622/0,621/0,310/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/01/0,771/0,771/0,770/00/00/01/0,770/00/0
Jönköping1/0,280/00/01/0,281/0,280/00/01/0,280/00/01/0,280/0
Kalmar0/00/01/0,410/00/01/0,410/00/01/0,411/0,410/00/0
Kronoberg2/1,020/00/01/0,512/1,020/02/1,020/00/01/0,511/0,511/0,51
Norrbotten1/0,390/01/0,392/0,792/0,791/0,390/01/0,390/00/01/0,391/0,39
Skåne1/0,071/0,073/0,221/0,072/0,150/03/0,225/0,371/0,070/03/0,221/0,07
Stockholm9/0,393/0,134/0,171/0,043/0,132/0,083/0,133/0,137/0,305/0,221/0,041/0,04
Södermanland2/0,690/00/00/00/00/00/00/00/03/1,040/01/0,34
Uppsala2/0,550/00/00/01/0,271/0,270/00/01/0,270/00/00/0
Värmland1/0,350/01/0,350/02/0,710/00/00/00/00/00/01/0,35
Västerbotten0/00/04/1,501/0,371/0,371/0,372/0,751/0,371/0,370/01/0,371/0,37
Västernorrland0/01/0,400/01/0,403/1,220/01/0,400/00/01/0,400/00/0
Västmanland0/00/01/0,371/0,371/0,370/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland3/0,172/0,114/0,231/0,057/0,415/0,298/0,470/02/0,115/0,290/01/0,05
Örebro3/1,010/00/00/01/0,331/0,332/0,671/0,333/1,010/02/0,670/0
Östergötland2/0,440/00/01/0,221/0,222/0,443/0,662/0,442/0,441/0,221/0,221/0,22
Totalt27/0,279/0,0920/0,2015/0,1532/0,3220/0,2027/0,2719/0,1920/0,2018/0,1811/0,1111/0,11