Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/01/0,620/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,342/0,694/1,390/02/0,690/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/01/1,700/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,350/00/01/0,350/01/0,352/0,701/0,350/00/00/00/0
Halland0/01/0,301/0,300/03/0,922/0,611/0,301/0,300/00/03/0,920/0
Jämtland1/0,771/0,770/00/00/00/00/01/0,770/00/00/00/0
Jönköping2/0,550/00/00/00/03/0,832/0,553/0,831/0,270/01/0,271/0,27
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/01/0,500/02/1,010/00/00/01/0,500/00/01/0,50
Norrbotten0/01/0,390/01/0,391/0,390/01/0,391/0,390/00/01/0,390/0
Skåne1/0,072/0,142/0,140/00/00/01/0,075/0,374/0,294/0,291/0,070/0
Stockholm0/08/0,344/0,171/0,044/0,173/0,122/0,0810/0,433/0,123/0,126/0,255/0,21
Södermanland0/00/00/01/0,342/0,681/0,341/0,341/0,340/00/02/0,680/0
Uppsala0/02/0,541/0,270/01/0,271/0,270/01/0,271/0,271/0,271/0,271/0,27
Värmland0/00/00/02/0,710/00/01/0,350/01/0,350/00/01/0,35
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,372/0,740/01/0,370/00/0
Västernorrland0/01/0,400/00/00/01/0,400/01/0,401/0,401/0,400/00/0
Västmanland0/01/0,360/00/01/0,360/01/0,360/03/1,100/00/00/0
Västra Götaland2/0,115/0,296/0,359/0,537/0,412/0,112/0,116/0,351/0,050/05/0,294/0,23
Örebro0/01/0,335/1,670/00/01/0,330/01/0,330/01/0,331/0,330/0
Östergötland0/03/0,653/0,650/01/0,212/0,432/0,431/0,213/0,651/0,214/0,871/0,21
Totalt7/0,0626/0,2523/0,2216/0,1524/0,2322/0,2117/0,1638/0,3719/0,1812/0,1125/0,2414/0,13