Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,620/00/01/0,620/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,340/00/00/01/0,340/02/0,69
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,341/0,340/01/0,340/01/0,340/01/0,340/00/0
Halland2/0,592/0,590/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,59
Jämtland0/00/02/1,520/00/01/0,760/00/01/0,760/00/01/0,76
Jönköping1/0,270/01/0,270/00/01/0,270/00/02/0,541/0,271/0,270/0
Kalmar0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/01/0,401/0,400/0
Kronoberg1/0,490/00/00/00/01/0,490/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/01/0,400/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/0
Skåne3/0,212/0,143/0,212/0,141/0,071/0,073/0,211/0,072/0,143/0,213/0,211/0,07
Stockholm4/0,165/0,206/0,252/0,082/0,082/0,083/0,124/0,167/0,293/0,127/0,293/0,12
Södermanland0/00/01/0,330/04/1,331/0,330/00/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,251/0,250/00/00/00/00/00/01/0,251/0,250/00/0
Värmland0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/02/0,70
Västerbotten1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland3/1,221/0,400/00/01/0,400/01/0,400/01/0,402/0,811/0,400/0
Västmanland3/1,081/0,360/00/01/0,360/00/01/0,361/0,360/01/0,360/0
Västra Götaland13/0,7412/0,695/0,286/0,341/0,056/0,344/0,234/0,230/05/0,287/0,403/0,17
Örebro1/0,320/00/00/00/00/00/01/0,320/00/00/00/0
Östergötland4/0,851/0,213/0,641/0,210/00/00/00/02/0,420/00/01/0,21
Totalt38/0,3626/0,2523/0,2214/0,1311/0,1015/0,1411/0,1012/0,1117/0,1618/0,1721/0,2015/0,14