Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,343/1,041/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/01/1,660/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,341/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland4/1,181/0,291/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland1/0,760/01/0,760/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/01/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg3/1,480/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne5/0,354/0,284/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm13/0,5410/0,419/0,370/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,250/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland1/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/01/0,403/1,220/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/03/1,080/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland14/0,805/0,288/0,460/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Örebro0/01/0,321/0,320/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland2/0,420/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt47/0,4531/0,2931/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/0