Yersiniainfektion har varit anmälningspliktig sedan 1996. Totalt inkom 478 kliniska anmälningar av yersiniainfektion under 1999, varav 313 hade Sverige angivet som smittland. 71 anmälningar saknade uppgift om smittland. En klar dominans sågs för åldersgruppen under 5 år.