Totalt anmäldes 579 fall av yersiniainfektion under 2001. Av anmälningar med uppgift om smittland uppgavs 389 personer vara smittade i Sverige och 108 personer utomlands. Antalet inhemskt smittade var jämförbart med föregående år då 379 personer rapporterades vara smittade i Sverige. Vanligast angivna smittland för utlandsförvärvad infektion var Spanien (29 fall) och Grekland (13 fall).