Under 2006 minskade för andra året i rad antalet fall av yersinia-infektion. Mellan år 2001 och 2004 ökade antalet fall årligen. Totalt rapporterades 558 fall under 2006 och av dessa rapporterades 392 personer (71 %) smittade i Sverige. Totala antalet rapporterade fall minskade med 25 % och de svenska fallen minskade med 28 %.

Barn i åldersgruppen 0–4 år motsvarade 26 % av det totala antalet rapporterade fall. Fler män (55 %) än kvinnor rapporterades smittade. För hälften av de insjuknade hade ingen smittväg angivits men 43 % angav mat och vatten som smittkälla.

De flesta fallen rapporterades under sommarmånaderna maj-augusti. Minskningen var jämnt fördelad mellan länen. En minskning av incidensen sågs främst i Jämtland och på Gotland.