Indikatorlabbet – utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i siffror

Lyssna

Här hittar du bland annat bakgrundsinformation om Indikatorlabbet samt användarstöd i form av instruktionsfilmer. Om du vill stödja andra att använda Indikatorlabbet finns det övningar till hands. Du hittar även inspiration i hur andra har använt labbet i sitt uppföljningsarbete.

Utvalt innehåll

Instruktionsfilmer

Film om om funktioner i Indikatorlabbet och ett praktiskt exempel.

Film om Indikatorlabbet

Kort informationsfilm om Indikatorlabbet.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer