Om undersökningen Skolbarns hälsovanor 2021/2022

Lyssna

Under 2021/2022 genomfördes den tionde datainsamlingen inom studien Skolbarns hälsovanor. Fler skolor än tidigare bjöds in för att resultaten ska kunna presenteras för varje region. Undersökningen visar hur 11-, 13- och 15-åringar mår, har det i skolan och hemma samt vilka levnadsvanor de har.

Regionalt urval

Cirka 4 000 skolor och 94 000 elever över hela landet bjöds in att delta. Det är betydligt fler än tidigare år. Anledningen är att resultaten från datainsamlingen 2021/2022 ska kunna presenteras för varje region. Detta för att varje region ska få tillgång till statistik över hur 11-, 13-, och 15-åringar i den egna regionen mår, har det i skolan samt vilka levnadsvanor de har. Även hur covid-19-pandemin har påverkat dem undersöktes.

Frågorna i enkäten

De flesta frågor i enkäten är desamma varje datainsamling och handlar om hälsa, livsvillkor, skolan, sociala relationer och levnadsvanor. I enkäten 2021/2022 ställdes nya frågor om skolstress, elev- och lärarrelationer, skolprestationer och psykisk hälsa till barn i alla tre åldrar. Även frågor om hur covid-19-pandemin har påverkat deras liv ställdes. Nya frågor om relationer och sexualitet ställdes till 15-åringar.

Läs mer

Läs mer