Enkäter utskickade av Skolbarns hälsovanor

Lyssna

Här finner du enkäterna som har använts i de senaste årens undersökningar av Skolbarns hälsovanor.

Vi har samlat enkäterna liksom en publikation av Wennerholm (2005) som har analyserat tillförlitligheten hos frågorna i enkäterna.

Enkät 2021 (PDF, 4 MB)

Enkät 2017 (PDF, 674 kB)

Enkät 2013 (PDF, 4,4 MB)

Enkät 2009 (PDF, 128 kB)

Enkät 2005 (PDF, 1,4 MB)

Enkät 2002 (PDF, 96 kB)

Enkät 1997 (PDF, 1,5 MB)

Enkät 1993 (PDF, 301 kB)

Enkät 1989 (PDF, 271 kB)

Enkät 1985 (PDF, 130 kB)

Skolbarns hälsa och välbefinnande - Wennerholm (PDF, 287 kB)

Skolbarns hälsa och välbefinnande, Bilagor - Wennerholm (PDF, 223 kB)