Ta ut egen data från Folkhälsodata

Lyssna

Databasen Folkhälsodata ger möjlighet att hämta ett eget urval av statistik för fortsatt bearbetning.

Till Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

Forskare kan ansöka om att få tillgång till data hos Folkhälsomyndigheten. Kontakta oss för att få en ansökningsblankett.

Den som önskar ta del av internationella data får ansöka hos det internationella nätverket:

Health Behaviour in School-aged Children (hbsc.org)