Vägglöss

Lyssna

Efter att ha varit i stort sett utrotad i Nord- och Västeuropa har vägglusen på senare år åter blivit vanligare. Vägglöss är idag ett av de vanligare skadedjursproblemen.

Förekomsten av vägglöss har ökat de senaste åren. Detta tros bero på ett ökat resande till områden där den är vanlig, eftersom vägglusen kan följa med hem från resan som fripassagerare i bagaget. För att lyckas med en sanering av en bostad är det viktigt med samarbete mellan skadedjurssanerare, de boende och fastighetsägaren.

Det är inte känt att vägglöss orsakar sjukdomar i Sverige.

Bekämpning av vägglöss

För att lösa problem med vägglöss behövs det samarbete mellan en skadedjursfirma, de boende och hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Vägglusen finns vanligtvis runt sängarna i bostaden och kan finnas i hela sängen, madrassen och i allt bohag i närheten av sängen. Det gäller även gardiner, tavlor, speglar, bakom golvlister och dörrkarmar i närheten av sängen. Behandlingen mot vägglöss görs efter var de finns och hur rummet ser ut. Det är därför viktigt att en avstämning görs mellan skadedjursteknikern och den boende innan en behandling genomförs. Ofta kan det ta en längre tid innan en behandling med bekämpningsmedel har avdödat alla vägglöss. Det är därför viktigt att behandlingens effekt kontrolleras och följs upp av skadedjursfirman och fastighetsägaren i samarbete med de boende för att se om det behövs ytterligare eller andra åtgärder.

Om vägglusen

Vägglusen (Cimex lecturalis) är en insekt, en skinnbaggesläkting som suger blod på människor och därför främst finns i sovrum för att kunna komma fram och suga blod på natten. Vägglöss sprids via kläder, textilier och bohag men kan själva sprida sig till angränsande bostäder om de förekommer i mycket stora mängder. Ett bett från en vägglus är ungefär som ett myggbett och kan för en del människor ge kraftigare reaktioner beroende på känslighet.

Läs mer

Medel mot skadedjur och insekter (Kemikalieinspektionen.se)