Tillsynsvägledning bassängbad

Lyssna

Bassängbad är bassänger, pooler och tunnor som är avsedda för bad. Dessa kan vara del av badanläggningar såsom simhallar, spaanläggningar och äventyrsbad, eller vara fristående och förekomma både utomhus och inomhus. Bassängvattnet och inomhusmiljön i bad­anläggningar kan dock ge upphov till hälsorisker om bassängbadet inte sköts på rätt sätt.

Klagomål från privatpersoner riktas i första hand till badanläggningen

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet eller dylikt i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, vilka då kan ställa krav på verksamheten.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Badanläggningar är verksamheter som miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bassängbad är enligt 38 § i samma förordning anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledning om bassängbad utgör hjälpmedel för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn enligt miljöbalken.

  • Vägledning om bassängbad

    Publicerad:
    Uppdaterad:

    Den här vägledningen om bassängbad utgör tillsammans med Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad ett hjälpmedel för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn enligt miljöbalken…

Frågor och svar om bassängbad

Läs svar på vanliga frågor som kommit in efter att den nya tillsynsvägledningen om bassängbad publicerades.

Frågor och svar om tillsyn av bassängbad

Webbinarium om bassängbad

Folkhälsomyndigheten anordnade ett webbinarium den 22 april 2021, där bland annat de nya allmänna råden och vägledningen presenterades.

Under webbinariet deltog både Folkhälsomyndighetens utredare och inbjudna externa föreläsare som inte arbetar på Folkhälsomyndigheten. De externa deltagarna var inbjudna för att bidra med sin egen kunskap och erfarenhet om bassängbad. Deras föreläsningar syftar till att bredda webbinariet men utgör inte i sig någon tillsynsvägledning.

Läs mer och titta på webbinariet: Webbinarium om tillsynsvägledning om bassängbad

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad HSLF-FS 2021:11