Tillsynsvägledning om inomhusmiljö i bostäder

Lyssna

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta vägledning om inomhusmiljön i bostäder och hur tillsynen enligt miljöbalken kan bedrivas. Även du som är fastighetsägare och hyr ut bostäder kan hitta information som du kan använda dig av, till exempel när ett egenkontrollprogram ska tas fram.

Vi vistas merparten av vår tid inomhus och därför är det viktigt för hälsan att inomhusmiljön i våra bostäder är bra. I miljöbalken finns regler om inomhusmiljön i bostäder och det är fastighetsägaren som är ansvarig att reglerna följs och att bostaden inte orsakar hälsoproblem. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i sin tillsyn enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt bostäder och Folkhälsomyndigheten ger vägledning.

Klagomål från privatpersoner riktas i första hand till fastighetsägaren

Har du som privatperson problem med inomhusmiljön i din bostad, till exempel för kallt eller för varmt, dålig luft eller misstänker du mögel? Då ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om det inte hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor vilka kan bedöma situationen och vid behov ställa krav på åtgärder.

Tillsyn av bostäder på olika sätt

Tillsyn av bostäder kan ske på olika grunder och med olika metoder. Det är vanligt att tillsyn sker efter att kommunen fått in ett klagomål på inomhusmiljön i en bostad. Men tillsynen av bostäder kan också vara planerad och ske mer systematiskt och i förebyggande syfte. Då brukar kommunen välja ut bostadsområden eller fastighetsägare och kontrollera fastighetsägarens egenkontroll eller besöka enskilda bostäder och kontrollera faktorer som till exempel ventilationen, temperaturen inomhus eller fukt och mikroorganismer.

Tillsynsvägledning

Här nedan hittar du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör vägledning som kan användas i arbetet med tillsyn av bostäder.

Tillsynsvägledning om fastighetsägarens egenkontroll

På den här webbsidan finns tillsynsvägledning om fastighetsägarens egenkontroll. Du som är fastighetsägare kan också ha nytta av informationen.

Tillsynsvägledning om fastighetsägarens egenkontroll

Vanliga frågor och svar om tillsyn av bostäder

Frågor och svar om tillsyn av bostäder

Stödmaterial vid tillsyn

Här nedan hittar du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör stödmaterial som kan användas i tillsynen av bostäder.

Presentation om tillsyn av bostäder

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en presentation om förebyggande tillsyn i bostäder som kan användas av tillsynsmyndigheten i olika sammanhang. Till exempel kan presentationen användas för att informera den egna nämnden eller andra delar av kommunen. Presentationen beskriver varför tillsyn av bostäder behövs och varför det är en nationell prioritet.

Inomhusmiljö i bostäder – Nationellt fokus för miljöbalkstillsynen 2022-2025 (PDF, 1,8 MB)

Information riktad till boende

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som kan användas av kommunerna. Informationen vänder sig till boende i hyresrätter och bostadsrätter och beskriver vart man ska vända sig vid problem med sin inomhusmiljö, hur miljön i bostaden bör vara och vad man själv kan göra. Informationen finns på svenska, lätt svenska och översatt till ett flertal språk.

Informationen har tagits fram som ett stöd till tillsynsmyndigheterna och texterna kan användas på valfritt sätt. Till exempel kan hela eller delar av texterna kopieras och användas på kommunens webbplats, i sociala medier eller till att ta fram broschyrer eller annan information. Materialet går att anpassa utifrån kommunens behov. Det är fritt att ladda ner, kopiera och använda materialet. Det behövs den senaste versionen av Word för att kunna läsa och se alla översättningar. Folkhälsomyndigheten bistår inte med teknisk hjälp att hantera texterna utan det får sökas inom den egna kommunen eller organisationen.

Har du problem med inomhusmiljön i din bostad – till dig som bor i en lägenhet i ett flerbostadshus