Stödmaterial för kommuner om anmälningsplikten för kyltorn

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som kan användas av kommuner för att informera om den nya anmälningsplikten. Informationen är ett stöd till tillsynsmyndigheterna och texten kan användas på valfritt sätt. Till exempel kan hela eller delar av texten kopieras och användas på kommunens webbplats.

Du som använder ett kyltorn ska anmäla det till kommunen

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024. Anmälningsplikten innebär att verksamheter som använder ett kyltorn är skyldiga att anmäla det till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd.

Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott drabba ett större antal människor om det inträffar.

Kommunerna ansvarar för tillsynen av kyltorn, men har även ansvar att smittspåra vid utbrott av legionella. Ett av skälen till att anmälningsplikten införs är att underlätta för kommunerna vid smittspårningar. Genom att kommunerna får kunskap om var kyltornen finns, får de också bättre förutsättningar att bedriva förebyggande tillsyn och förebygga smittspridning.

Du som ansvarar för en kyltornsanläggning (verksamhetsutövaren) ska lämna uppgifter om det till kommunen. Du är också skyldig att bedriva egenkontroll, vilket innebär att du behöver kontrollera och sköta kyltornet för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier.

Folkhälsomyndigheten kommer under 2024 och 2025 ta fram en tillsynsvägledning om kyltorn och anmälningsplikten. Frågor och svar om den nya anmälningsplikten finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Tillsynsvägledning om kyltorn (folkhalsomyndigheten)