Bassängbad

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Underliggande innehåll:

Klagomål från privatpersoner ska i första hand till badanläggningen

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Nya badanläggningar anmäls till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor före start

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startar.

Hög temperatur gynnar mikroorganismer

Att bada i en bassäng kan innebära en risk att utsättas för faktorer som kan orsaka besvär eller sjukdom. Den relativt höga temperaturen i vattnet och inomhusluften gynnar att kemiska föroreningar bildas och att mikroorganismer växer till. Det har också blivit vanligare med bassänger som har temperaturer runt 32 grader, vilket ställer extra höga krav på hygien och skötsel.

Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel

Viktigt att minimera riskerna för de badande

För att minimera riskerna är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anläggningen viktiga. Att besökarna tvättar sig noggrant före badet har också stor betydelse för att minska tillförseln av föroreningar till vattnet. Den som driver ett bassängbad ansvarar för att utforma ett egenkontrollprogram för att minska riskerna för de badande.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Föreskrifter och allmänna råd

Gå till toppen av sidan