Orsaker till hälsorisker

Hälsorisker kan uppstå i ett bassängbad på grund av följande:

 • Risken för överföring av smitta ökar på grund av att många människor befinner sig tillsammans på en liten yta
 • Hudens förmåga att skydda mot infektioner och kemiska ämnen försämras i kontakt med vatten
 • Badvatten kan innehålla sjukdomsalstrande mikroorganismer som sväljs
 • Mikroorganismer kan komma ner i lungorna på grund av aerosolbildning
 • Mikroorganismer kan komma in i sår på huden
 • Mikroorganismer kan komma in i ögon eller öron, som är känsliga för infektioner
 • Kemiska föroreningar kan bildas i vattnet

Hälsobesvär

Det är främst akuta hälsobesvär orsakade av kemiska ämnen som kan sättas i samband med att man just badat i ett bassängbad. Infektioner upptäcks först någon dag efter badandet. Exempel är:

 • Hudirritation, rodnad och klåda, till följd av föroreningar i vattnet eller höga halter av mikroorganismer
 • Irritation i luftrör och andningsbesvär, till följd av trikloramin i luften
 • Illamående eller kräkningar, till följd av föroreningar i vattnet, främst kloraminer, eller förhöjda halter av mikroorganismer
 • Svidande ögon eller ögoninfektioner, till följd av föroreningar i vattnet, främst kloraminer, eller förhöjda halter av mikroorganismer
 • Infektioner i ytliga småsår på huden, till följd av förhöjda halter av mikroorganismer
 • Infektioner i örat, till flöjd av förhöjda halter av mikroorganismer

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.