Buller som samordningen gäller

I första hand ingår buller från olika transportmedel som vägtrafik, järnväg och flygtrafik, industrier och likartad verksamhet samt fritidsaktiviteter utomhus. Buller från grannar, arbetsplatser, konsert och restauranger, bygg- och anläggningsarbeten, militär verksamhet i militärområden och frågor om ljudmiljön i vid bemärkelse ingår inte i den nationella bullersamordningen.

Myndigheter som deltar

De myndigheter som ingår i bullersamordningens styrgrupp är:

 • Naturvårdsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Boverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen.

Myndigheterna är vägledande och föreskrivande på bullerområdet, de har ett miljömålsansvar och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemen. Även Länsstyrelsen ingår i styrgruppen. Styrgruppen leder arbetet i bullersamordningen genom att bland annat besluta om aktivitetsplan och arbetsgrupper. Styrgruppen har tagit ett gemensamt ställningstagande om att ingen myndighet bör ge ut vägledning inom bullerområdet utan att först samråda med övriga.

Inom samordningen finns också ett nätverk med övriga myndigheter och organisationer som har ett ansvar inom bullerområdet i stort. Dessa myndigheter är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Energimyndigheten
 • Försvarsmakten
 • Generalläkaren
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Konsumentverket
 • Sjöfartsverket
 • Länsstyrelser
 • Sveriges kommuner och landsting

Målgrupper för bullersamordningen

Länsstyrelser och kommuner är viktiga målgrupper för samordningen eftersom de är berörda av den vägledning som myndigheterna ger ut, ska hantera verkligheten samt har kunskap om de konsekvenser som en bristande samordning kan få. Läs mer om bullersamordningen på Naturvårdsverkets webbplats.