Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska Folkhälsomyndigheten upprätta en treårig plan för sin tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Syftet med planen är att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken vägledning myndigheten planerar och på vilket sätt den ska ges.

Under 2019–2021 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera tillsynsvägledning inom följande områden:

  • bassängbad
  • objektburen smitta
  • temperatur inomhus
  • radon.

Inom områdena bassängbad och objektburen smitta kommer vi under perioden att publicera ny skriftlig vägledning. 2021 planerar vi att genomföra en nationell seminarieserie om tillsyn av bassängbad. Vi kommer också att se över både vår vägledning om temperatur inomhus och vår vägledning om radon. Vägledningen om radon kommer sedan revideras alternativt tas bort. Vårt tillsynsvägledningsansvar för radon har förändrats eftersom tillsyn av radon i bostäder och lokaler i huvudsak regleras av den nya strålskyddslagen (2018:396).

Utöver ovanstående kommer vi, i samarbete med Naturvårdsverket, att erbjuda buller som tema i vårt deltagande i de hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna anordnar under 2019.

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner har uppgett att de har behov av. Planen uppdateras årligen.

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan