Under 2019–2021 prioriterar Folkhälsomyndigheten tillsynsvägledning inom följande områden:

  • bassängbad
  • objektburen smitta
  • temperatur inomhus
  • radon (slutförs 2019).

Inom områdena bassängbad och objektburen smitta kommer vi under perioden att publicera ny skriftlig vägledning. 2021 planerar vi att genomföra en nationell seminarieserie om tillsyn av bassängbad. Vi håller också på att se över vår vägledning om temperatur inomhus. När det gäller radon har ansvaret för tillsynsvägledning flyttats över till Strålsäkerhetsmyndigheten och våra allmänna råd om radon upphävs därför under 2019.

Under 2019 har vi, i samarbete med Naturvårdverket, erbjudit buller som tema vid de hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna ordnar. Med anledning av stor efterfrågan kommer vi fortsätta erbjuda buller som tema även 2020 för de län som inte fick möjlighet 2019.

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner har uppgett att de har behov av. Planen uppdateras årligen.

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2021

Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020–2021