Inledning

Inledning.

Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljöer

Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljöer (PDF, 2,1 MB)
Med filmen är Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hälsorisker och hälsoeffekter av fukt och mikroorganismer

Hälsorisker och hälsoeffekter av fukt och mikroorganismer (PDF, 492 kB)
Med filmen är Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat (PDF, 865 kB) Med filmen är Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv

Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv (PDF, 591 kB)
Med filmen är Lina Boström, Folkhälsomyndigheten.

Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv (PDF, 707 kB)
Med filmen är Daniel Sundvall, Folkhälsomyndigheten (Denna presentation drogs inte på webbinariet i Alvesta 2017-11-08. Den presenterades i Umeå 12/10, i Solna 18/10 och i Göteborg 25/10 under 2017.)

Tillsyn av fukt och mögel

Tillsyn av fukt och mögel (PDF, 587 kB)
Med filmen är Sandra Johannesson, Lunds kommun.

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - svårigheten med att mäta

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - svårigheten med att mäta (PDF, 906 kB)
Med filmen är Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utreda fukt och mögelproblem - Folkhälsomyndighetens vägledning

Med filmen är Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Åtgärda fukt och mögelproblem - Folkhälsomyndighetens vägledning

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - Folkhälsomyndighetens vägledning (PDF, 1,5 MB)
Med filmen är Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Avrundning

Avrundning av dagen.