Fukt och mikroorganismer - seminarieserie 2017

Om tillsyn av fukt och mögel i bostäder och allmänna lokaler. Vilka regler gäller och vilka utmaningar finns? Webbsändning 8 november i Alvesta. Filmerna är textade.

Inledning

Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljöer (PDF, 2,1 MB)
Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Hälsorisker och hälsoeffekter av fukt och mikroorganismer (PDF, 492 kB)
Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat (PDF, 865 kB)
Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv (PDF, 591 kB)
Lina Boström, Folkhälsomyndigheten

Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv (PDF, 707 kB)
Daniel Sundvall, Folkhälsomyndigheten
(Denna presentation drogs inte på webbinariet i Alvesta 8/11. Den presenterades i Umeå 12/10, i Solna 18/10 och i Göteborg 25/10.)

Tillsyn av fukt och mögel (PDF, 587 kB)
Sandra Johannesson, Lunds kommun

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - svårigheten med att mäta (PDF, 906 kB)
Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Utreda fukt och mögelproblem, Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

Åtgärda fukt och mögelproblem, Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - Folkhälsomyndighetens vägledning (PDF, 1,5 MB)
Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

Avrundning av dagen

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan