Förekomsten av vägglöss har ökat kraftigt de senaste åren. Man tror att det beror på det ökande resandet och att människor får med sig vägglöss hem i bagaget. Det är idag ett av de vanligare skadedjursproblemen. Det är inte känt att vägglöss orsakar sjukdomar i Sverige.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att problem med vägglöss åtgärdas och löses så fort det är möjligt. Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren ha egenkontroll. Det innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas. I sitt egenkontrollprogram ska fastighetsägaren ha rutiner för detta. Oftast har fastighetsägaren ett avtal med en skadedjursfirma som tar hand om själva bekämpningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret att kontrollera att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar uppfyller miljöbalkens krav att alla bostäder ska vara fria från skadedjur. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar gäller inte om det finns vägglöss i egnahem, till exempel i villor, men kan gälla om vägglöss sprider sig vidare till andra bostäder.

Bekämpning av vägglöss

För att lösa problem med vägglöss behövs det samarbete mellan en skadedjursfirma, de boende och hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Vägglusen finns vanligtvis runt sängarna i bostaden och kan finnas i hela sängen, madrassen och i allt bohag i närheten av sängen. Det gäller även gardiner, tavlor, speglar, bakom golvlister och dörrkarmar i närheten av sängen. Behandlingen mot vägglöss görs efter var de finns och hur rummet ser ut. Det är därför viktigt att en avstämning görs mellan skadedjursteknikern och den boende innan en behandling genomförs. Ofta kan det ta en längre tid innan en behandling med bekämpningsmedel har avdödat alla vägglöss. Det är därför viktigt att behandlingens effekt kontrolleras och följs upp av skadedjursfirman och fastighetsägaren i samarbete med de boende för att se om det behövs ytterligare eller andra åtgärder.

Om vägglusen

Vägglusen (Cimex lecturalis) är en insekt, en skinnbaggesläkting som suger blod på människor och därför främst finns i sovrum för att kunna komma fram och suga blod på natten. Vägglöss sprids via kläder, textilier och bohag men kan själva sprida sig till angränsande bostäder om de förekommer i mycket stora mängder. Ett bett från en vägglus är ungefär som ett myggbett och kan för en del människor ge kraftigare reaktioner beroende på känslighet.

Kemikalieinspektionen om vägglöss och andra skadedjur

Hus utan lus - Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel