Objektburen smitta

Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt och människa. Det är kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsyns- och smittspårningsansvaret enligt miljöbalken.

Underliggande innehåll:

Smittspårning

Reglerna om objektburen smitta finns i miljöbalken (kap 9 §§ 14-15) och därmed är det kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsyns- och smittspårningsansvaret.

Utbrottshantering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ingripa mot objekt, inklusive djur, som sprider allvarlig smittsam sjukdom och undanröja risken för smittspridning. Smittskyddsläkaren meddelar nämnden när en smittspårning behöver göras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har skyldighet att meddela smittskyddsläkaren vid misstanke om objektburen smitta.

Smitta på fartyg i internationell trafik

Finns misstanke om att smitta kommer från fartyg finns en internationell bestämmelse, IHR. Socialstyrelsen har givit ut en kort vägledning för hantering av utbrott på fartyg i internationell trafik. Vägledningen är främst tänkt som en del i beredskapsplaneringen för de kommuner som berörs men kan även användas vid ett utbrott av smitta.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan