Smittspårning

Reglerna om objektburen smitta finns i miljöbalken (kap 9 §§ 14-15) och därmed är det kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsyns- och smittspårningsansvaret.

Utbrottshantering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ingripa mot objekt, inklusive djur, som sprider allvarlig smittsam sjukdom och undanröja risken för smittspridning. Smittskyddsläkaren meddelar nämnden när en smittspårning behöver göras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har skyldighet att meddela smittskyddsläkaren vid misstanke om objektburen smitta.

Smitta på fartyg i internationell trafik

Finns misstanke om att smitta kommer från fartyg finns en internationell bestämmelse, IHR.