Objektburen smitta

Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt och människa. Det är kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsyns- och smittspårningsansvaret enligt miljöbalken.

Underliggande innehåll:

Smittspårning

Reglerna om objektburen smitta finns i miljöbalken (kap 9 §§ 14-15) och därmed är det kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsyns- och smittspårningsansvaret.

Utbrottshantering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ingripa mot objekt, inklusive djur, som sprider allvarlig smittsam sjukdom och undanröja risken för smittspridning. Smittskyddsläkaren meddelar nämnden när en smittspårning behöver göras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har skyldighet att meddela smittskyddsläkaren vid misstanke om objektburen smitta.

Smitta på fartyg i internationell trafik

Finns misstanke om att smitta kommer från fartyg finns en internationell bestämmelse, IHR. Socialstyrelsen har givit ut en kort vägledning för hantering av utbrott på fartyg i internationell trafik. Vägledningen är främst tänkt som en del i beredskapsplaneringen för de kommuner som berörs men kan även användas vid ett utbrott av smitta.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan