Hälsoskyddsträffar 2018 - Temperatur inomhus

Under 2018 har Folkhälsomyndigheten deltagit på hälsoskyddsträffar anordnade av länsstyrelser på olika håll i landet för att föreläsa om temperatur inomhus. För att fler ska kunna ta del av informationen filmade vi presentationen vid hälsoskyddsträffen i Hedemora den 4 oktober.

Presentation från vårt föredrag om temperatur inomhus (PDF, 3,6 MB)

Film: Tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Tillsynsvägledning temperatur inomhus, Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Film: Anpassning till ett klimat med högre temperatur

Anpassning till ett klimat med högre temperaturer, Elin Andersson, Folkhälsomyndigheten.

Föreskrifter och allmänna råd

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd