Buller

Buller i bostäder kommer ofta från installationer såsom fläktar, hissar och tvättmaskiner men även från trafik och grannar. I asylboenden gäller samma regler för buller som i andra bostäder.

Ett exempel på buller som kan förekomma i ett asylboende är buller från ventilationsaggregat eftersom det kan bli nödvändigt att forcera fläktar för att öka frånluftsflödet i kök och hygienutrymmen. Vid forcerad ventilation kan problem med buller uppstå.

För att undvika att boende blir störda av sina grannar bör det finnas regler för spelning av musik och regler för när det i övrigt ska vara tyst i boendet. Rutiner för kontroll och åtgärd av bullerproblem bör ingå i verksamhetens egenkontroll

Läs mer om egenkontroll här

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och i följande tre e-publikationer

Övrig information om buller från Folkhälsomyndigheten

Mer information hos andra myndigheter

Naturvårdsverket vägleder om buller utomhus
Boverket vägleder om buller vid planering och nybyggnation

Om andra boenden för asylsökande

Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en längre tid, månader upp till år.

Vi har även tagit fram vägledningar som gäller andra boenden:

Akuta korttidsboenden som uppstått i en extraordinär situation

Hem för ensamkommande asylsökande barn

Seminarium om tillsyn av asylboenden

Här hittar du dokumentation från ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken.

Filmer och presentationer om inomhusmiljön på asylboenden

Gå till toppen av sidan