Frågor och svar om radon i asylboende

Ska jag ställa krav på radonmätning i ett ankomstboende? Behöver jag ställa krav på radonmätning i ett asylboende? Vi har svaren.

Behöver jag ställa krav på radonmätning i ett asylboende?

Vistelsen på ett asylboende kan bli lång, ibland flera år. Om det är höga radonvärden i boendet kan tillskottet till livsdosen av radon bli stor. Därför bör verksamhetsutövaren utföra mätningar av radon i boendet och åtgärda där radonvärdet är över 200 Bq per kubikmeter luft. Eftersom många röker på asylboenden och det samtidigt bor många barn på boendena är det viktigt att radonhalten hålls låg. Om det finns skolor eller förskolor i boendet eller knutna till boendet ska radonmätning utföras även där.

Ska jag ställa krav på radonmätning i ett akut korttidsboende?

I ett akut korttidsboende där vistelsetiden är kort, några dagar till några månader, där är det inte aktuellt att mäta radon. Dessutom används ofta skollokaler till akuta korttidsboenden och i dessa lokaler bör radonhalten redan vara kontrollerad.

Ska jag ställa krav på radonmätning i ett ankomstboende?

I ett ankomstboenden där vistelsetiden är kort, några dagar upp till några månader, är det oftast inte aktuellt att mäta radon. Dock kan ankomstboenden drivas under många år och de är också arbetsplatser vilket gör att radonhalten bör vara kontrollerad enligt arbetsmiljölagen.

Gå till toppen av sidan