Hygien och hygienutrymmen

För att kunna upprätthålla en god hygien och minska risker för smittspridning krävs tillräckligt med hygienutrymmen i godtagbara skick samt möjligheter till en god hygien i övrigt.

Toaletter och duschar

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:889) anger att det ska finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas en stor del av dygnet. Vidare står det att en bostad ska ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, med tillgång till vatten i tillräcklig mängd.

För att se vad som kan vara ett rimligt antal toaletter och duschar i asylboenden har vi tittat på bland annat Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd för arbetsplatser och två olika branschstandarder. Vår sammanfattande bedömning är:

  • antalet toaletter bör vara minst 1 toalett per 5–10 personer
  • antalet duschar bör vara minst 1 dusch per 10–15 personer.

Antalet toaletter och duschar måste dock anpassas efter verksamheten och situationen, till exempel om det finns många barn på boendet eller om många behöver använda hygienutrymmena samtidigt. Det innebär att antalet personer per toalett och dusch kan behöva variera och vara såväl högre som lägre. Alla boende måste också ha möjlighet att göra morgon- och kvällstoalett utan en orimligt lång väntetid. För att minska kötiderna bör dusch och wc vara åtskilda.

Hygienutrymmena i ett asylboende måste klara den belastning i form av slitage och fukt som antalet boende innebär utan att det blir problem med fukt och mikroorganismer.

För att minska risken att sprida smitta bör det på gemensamma toaletter finnas toalettpapper, rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och möjlighet att torka händerna på engångshanddukar eller liknande. Sjuka personer bör också ha möjlighet att få en egen toalett, till exempel vid utbrott av magsjuka.

Smittspridning till följd av dåligt städade toaletter räknas som en olägenhet enligt miljöbalken. Det är också en olägenhet om de boende måste hålla sig på grund av att det finns för få toaletter.

Migrationsverket ställer krav på antal toaletter och duschar vid upphandling av asylboenden. För att veta vad som gäller i ett enskilt asylboende kontakta Migrationsverket.

Skötbord

Om det på asylboendet finns gemensamma skötbord för blöjbyten bör dessa vara placerade i ett hygienutrymme med närhet till rinnande varmt och kallt vatten. Skötdynan behöver vara avtorkningsbar och tåla desinfektionsmedel. Vid skötbordet bör finnas lämpligt desinfektionsmedel, engångsunderlägg, hink med lock samt information till de boende om hur de ska rengöra och desinficera skötdynan.

Risk för smittspridning och affischer om god handhygien

Här hittar du Folkhälsomyndighetens samlade information om flyktingsituationen. Bland annat finns affischer om god handhygien på åtta olika språk och dokumentet Människor på flykt – en riskbedömning av smittspridning.

Om andra boenden för asylsökande

Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en längre tid, månader upp till år.

Vi har även tagit fram vägledningar som gäller andra boenden:

Akuta korttidsboenden som uppstått i en extraordinär situation

Hem för ensamkommande asylsökande barn

Seminarium om tillsyn av asylboenden

Här hittar du dokumentation från ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken.

Filmer och presentationer om inomhusmiljön på asylboenden

Gå till toppen av sidan