Livsmedelshantering och matlagningsmöjligheter

I asylboenden med självhushåll, till exempel kollektiva boenden eller lägenheter, får de boende laga sin egen mat i gemensamma kök. I andra boenden förekommer att samtliga måltider ingår och serveras i en matsal. De anläggningar som serverar mat ska följa de lagar som finns om livsmedel och omfattas av miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll.

Boende i självhushåll behöver tillgång till kök som håller en rimlig standard med tåliga ytskikt, godtagbar utrustning och tillräcklig kapacitet på ventilationen. Det är också viktigt att det finns förutsättningar till en god hygien. Eftersom köken används frekvent är slitaget stort på både inredning och utrustning. För att upprätthålla en god hygien behöver ytor där mat bereds vara släta och lätta att rengöra. Skadade ytor och sliten utrustning utgör grogrunder för mikroorganismer. I gemensamma kök i kollektiva boenden bör det finnas flytande tvål och pappershanddukar vid diskhoar och eventuella handfat så att de boende kan tvätta händerna innan de lagar mat. Det bör också finnas anslag om handhygien.

Verksamhetsutövarens egenkontroll bör omfatta att underhålla och rengöra köken samt kontrollera filter i köksfläktar. Läs mer om egenkontroll.

Köksfläktar

Vid matlagning bildas stora mängder vattenånga och det är viktigt att köksfläktarna har tillräcklig kapacitet att vädra bort matos och fukt, för annars finns risk för fuktskador och mikrobiell tillväxt. För att köksfläktarna ska fungera krävs också att filtren sitter på plats och inte är igengrodda av smuts.

Läs mer om ventilation
Läs mer om fukt och mikroorganismer

Hur många kök behövs?

Vad gäller kökens kapacitet bör det finnas en rimlig möjlighet för alla boende att laga frukost, lunch och middag i den mån de behöver. Migrationsverkets egna krav vid upphandling är att köksutrustning såsom spis, frys, kyl och ugn samt uppsättningar av samtlig köksutrustning så som porslin och kastruller ska vara dimensionerad så att 8 personer kan laga sin mat samtidigt. Om detta är tillräckligt får bedömas från fall till fall. Vid en inspektion kan det vara bra att fråga de boende hur de tycker att det fungerar i köken. Kan de laga sin mat när de behöver eller uppstår ofta långa köer?

Mer information hos Livsmedelsverket

Livsmedelverket: lagar om livsmedel
Livsmedelverket: livsmedelskontroll

Om andra boenden för asylsökande

Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en längre tid, månader upp till år.

Vi har även tagit fram vägledningar som gäller andra boenden:

Akuta korttidsboenden som uppstått i en extraordinär situation

Hem för ensamkommande asylsökande barn

Seminarium om tillsyn av asylboenden

Här hittar du dokumentation från ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken.

Filmer och presentationer om inomhusmiljön på asylboenden

Gå till toppen av sidan