Skadedjur vid asylboende

Skadedjur såsom vägglöss och kackerlackor kan förekomma i asylboenden, till exempel genom att de följer med i bagaget hos dem som kommer till boendet. En hög boendetäthet, hög omsättning på boende och bristande städning ökar risken för att skadedjur ska bli ett problem.

Rutiner för kontroll och åtgärd av skadedjur bör ingå i verksamhetens egenkontroll.

Ansvar enligt miljöbalken

Miljöbalken anger att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara fria från skadedjur. Verksamhetsutövaren (Migrationsverket, fastighetsägaren eller den som driver ett boende) är ansvarig för att bekämpa skadedjur tills de försvunnit. Det är vanligt att verksamhetsutövare har ett avtal med ett bekämpningsföretag. Det skadedjursavtal som en verksamhetsutövare eventuellt har med en skadedjursfirma innebär inte att verksamhetsutövaren har delegerat bort sitt ansvar enligt miljöbalken. Ett avtal täcker normalt sett inte de krav på förebyggande åtgärder, uppföljningar och kontroller som finns enligt miljöbalken.

Förebyggande åtgärder

En förebyggande åtgärd är att inte förvara bagage under sängar, för att underlätta städning och kontroll av skadedjur. Det är därför viktigt att det finns tillräckligt med förvaringsutrymmen, exempelvis garderober. Övriga förebyggande åtgärder kan med fördel diskuteras med auktoriserade skadedjurssanerare.

Folkhälsomyndighetens information om skadedjur

Mer hos andra

Kemikalieinspektionens skrift om skadedjur

Om andra boenden för asylsökande

Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en längre tid, månader upp till år.

Vi har även tagit fram vägledningar som gäller andra boenden:

Akuta korttidsboenden som uppstått i en extraordinär situation

Hem för ensamkommande asylsökande barn

Seminarium om tillsyn av asylboenden

Här hittar du dokumentation från ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken.

Filmer och presentationer om inomhusmiljön på asylboenden

Gå till toppen av sidan