Skola, förskola och vuxenutbildning

I anslutning till vissa asylboenden finns grundskolor och förskolor för barn. Enligt miljöbalken är de anmälningspliktiga verksamheter och omfattas av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. I anslutning till många boenden förekommer också utbildningar för vuxna. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken, men lokalerna omfattas av nämndens tillsyn enligt 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Syftet med anmälan är att nämnden i förväg kan ta ställning till om den anmälda verksamheten kan godtas utifrån hälso- och miljösynpunkt. Miljönämnden får också en möjlighet att ge råd och information, begära förändringar eller förbjuda att verksamheten startar.

Verksamhetsutövaren bör tidigt ta kontakt med miljönämnden eftersom det ökar möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på ett bra sätt från början. När skolor och förskolor öppnas i anslutning till ett asylboende är processen ofta snabb. För de verksamheter som öppnar utan en föregående anmälan ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift. Mer vägledning om anmälningsplikt hittar du här.

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning om förskolor

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning om skolor

Arbetsmiljöverket har också tillsyn över förskole- och skolverksamhet

Information om Arbetsmiljöverkets tillsyn över förskole- och skolverksamhet gällande arbetsmiljön

Om andra boenden för asylsökande

Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en längre tid, månader upp till år.

Vi har även tagit fram vägledningar som gäller andra boenden:

Akuta korttidsboenden som uppstått i en extraordinär situation

Hem för ensamkommande asylsökande barn

Seminarium om tillsyn av asylboenden

Här hittar du dokumentation från ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken.

Filmer och presentationer om inomhusmiljön på asylboenden

Gå till toppen av sidan