Tillsynsvägledning flerfamiljshus

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera flerfamiljshus och kontrollera fastighetsägares egenkontroll få information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

 • Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken

  Det är fastighetsägarens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar som kan gälla för verksamheten, till exempel Boverkets byggregler. Miljöbalken…

 • Miljö och hälsoskyddsnämndens ansvar

  Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande har det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Det är nämnden som i sin tillsyn ska kontrollera att lagstiftningen i miljöbalken följs.

 • Fastighetsägarens egenkontroll

  Kraven på egenkontroll och den dokumentation som behövs ska anpassas till varje verksamhet så att kraven inte blir orimliga men ändå omfattar det som behöver göras. Vad egenkontrollen ska omfatta kan…

 • Faktorer som bör kontrolleras

  Faktorer som bör kontrolleras vid tillsyn av fastighetsägare är klagomålshantering, buller, ventilation och luftkvalitet, fukt och mikroorganismer, radon, temperatur, legionella och skadedjur.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan