Tillsynsvägledning förskolor

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller annars stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilka områden som bör inspekteras. Folkhälsomyndigheten har ingen vägledning för hur en förskola ska se ut eller hur många barn som kan vistas i lokalerna (barn per kvadratmeter). Förutsättningarna påverkar vilka lösningar som är lämpliga. Det kan handla om hur lokalerna disponeras, vilken pedagogik som bedrivs eller hur mycket man är utomhus.

 • Städning och rengöring

  Städningen i förskolan är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städningen och fördelning av ansvar för städningen bör…

 • Allergifrågor

  Allergiaspekterna är viktiga att ta hänsyn till redan vid etableringen av en förskola, vid handläggning av anmälan eller eventuellt deltagande vid byggsamråd.

 • Utemiljö

  Även utemiljön, förskolegården, är en del av förskolan. Viktiga aspekter gällande utemiljö kan vara ljudmiljön, till exempel buller från trafik, föroreningar och partiklar i luften och skydd mot UV-strålning…

 • Egenkontroll

  En verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken och därmed kravet på egenkontroll redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller kan påverka miljön…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)

Gå till toppen av sidan