Allergifrågor

Allergiaspekterna är viktiga att ta hänsyn till redan vid etableringen av en förskola, vid handläggning av anmälan eller eventuellt deltagande vid byggsamråd.

Placeringen av förskolan kan ha betydelse ur allergisynpunkt, till exempel placering i närheten av djurhållning, liksom materialval, ytskikt och pedagogisk inriktning, till exempel djurförskolor. Att förskolan har fungerande städrutiner för att minimera förekomst av damm, pollen och allergen från husdjur är viktigt. Att utföra allergirond årligen kan vara en del av förskolans egenkontroll.

Mer hos andra

Astma -och Allergiförbundet har tagit fram checklistan Allergirond i förskolan som kan användas som en del av förskolans egenkontroll och i arbetet att kontinuerligt förebygga allergiproblem.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan