Hur ljudmiljön utformas och kontrolleras kan vara en del av förskolans egenkontroll. Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och i handboken Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus.

I publikationen Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan beskrivs goda exempel på hur man kommer till rätta med bullerproblem i förskolan. I boken förkommer också exempel där man tänder levande ljus för att skapa en lugnare miljö. Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att man använder sig av levande ljus i förskolan på grund av att levande ljus genererar stora mängder partiklar som kan vara negativa för hälsan. Att dämpa belysningen med hjälp av en dimmer kan däremot vara bra för att skapa en lugnare atmosfär.