Hur ljudmiljön utformas och kontrolleras kan vara en del av förskolans egenkontroll. Folkhälsomyndigheten vägleder i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Mer vägledning om buller hittar du här.