Radon i förskolelokaler

Radon i inomhusluften bör undersökas i förskolelokaler. Uppgifter om aktuell radonhalt ska ingå i förskolans egenkontroll.

Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan