Radon i förskolelokaler

Radon i inomhusluften behöver undersökas i förskolelokaler. Uppgifter om aktuell radonhalt ska ingå i förskolans egenkontroll.

Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon

Gå till toppen av sidan