En städrutin kan till exempel beskriva vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. Detta måste bedömas utifrån bland annat lokalens utformning och hur man använder lokalerna. En utgångspunkt kan vara att förskolelokaler behöver städas dagligen och hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger dagligen.

Städrutiner för hela förskolan

Städrutinerna bör omfatta verksamhetens alla delar vilket kan innebära att man förutom rutiner för att städa själva lokalen och dess ytor även beskriver rutiner för rengöring av stoppade möbler, rengöring av skötbord och pottor, tvätt av textilier och rengöring av leksaker. I rutinerna för städningen kan ytor som man ofta tar på som till exempel lysknappar, vattenkranar och handtag till dörrar och skåp samt särskilt belastade ytor som är viktiga att de städas dagligen särskilt nämnas. Även städning som görs mer sällan som storstädning, städning av höga ytor, städning av städförråd kan omfattas av städrutinerna.

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar.

Mer hos andra

Arbetsmiljöverket informerar om städning. Arbetsmiljöverkets inspektörer använder Checklista städning när de besöker arbetsplatser och personal som arbetar med städning.