Städning och rengöring

Städningen i förskolan är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städningen och fördelning av ansvar för städningen bör därför vara en del av förskolans egenkontroll.

En städrutin kan till exempel beskriva vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. Detta måste bedömas utifrån bland annat lokalens utformning och hur man använder lokalerna. En utgångspunkt är att förskolelokaler behöver städas dagligen och att hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger dagligen.

Städrutiner för hela förskolan

Städrutinerna bör omfatta verksamhetens alla delar vilket kan innebära att man förutom rutiner för att städa själva lokalen och ytskikt även beskriver rutiner för rengöring av stoppade möbler, rengöring av skötbord och pottor, tvätt av textilier och rengöring av leksaker. I rutinerna för städning kan särskilt nämnas ytor som man ofta tar på, som till exempel lysknappar, vattenkranar och handtag till dörrar och skåp. Även städning som görs mer sällan, som storstädning, städning av höga ytor, städning av städförråd omfattas av städrutinerna.

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (FoHMFS 2014:19).

Mer hos andra

Arbetsmiljöverket informerar om städning. Arbetsmiljöverkets inspektörer använder Checklista städning när de besöker arbetsplatser och personal som arbetar med städning.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan