Temperatur i förskola

Vid problem med för låg eller hög temperatur i en förskola är det bra att från början involvera fastighetsägaren som ofta har ansvaret för uppvärmningssystemet och andra fasta installationer. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om temperatur inomhus (FOHMFS 2014:17) och ger också mer utförlig information i handboken Temperatur inomhus.

Gå till toppen av sidan