Vid problem med för låg eller hög temperatur i en förskola är det bra att från början involvera fastighetsägaren som ofta har ansvaret för uppvärmningssystemet och andra fasta installationer i förskolan. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om temperatur inomhus (FOHMFS 2014:17) webbsidorna om temperatur inomhus samt i handboken Temperatur inomhus.