Ventilation

Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra och är en begränsande faktor för hur många personer som kan vistas i en lokal.

Ofta ansvarar inte förskolan själv för ventilationssystemet. Därför är det bra att även ha med fastighetsägare eller fastighetsskötare vid tillsynsbesök. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation (FoHMFS 2014:18).

Mer information om ventilation se Kompletterande vägledning om ventilation

Mer hos andra

I delmålet God inomhusmiljö i miljömålet God bebyggd miljö anges att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 ska ha en dokumenterat fungerande ventilation. Ventilationen kan kontrolleras bland annat genom OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Boverket har regler för OVK och de intervall som gäller för sådan kontroll. Arbetsmiljöverket informerar om god luftkvalitet och ventilation i förskolor och skolor.

Gå till toppen av sidan