Ofta ansvarar inte förskolan själv för ventilationssystemet. Därför är det bra att även ha med fastighetsägare eller fastighetsskötare vid tillsynsbesök. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation (FoHMFS 2014:18).

För mer information om ventilation, se Kompletterande vägledning om ventilation

Mer hos andra

I förskolor och skolor ska regelbunden obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras. Boverket har regler för OVK och de intervall som gäller för sådan kontroll. Arbetsmiljöverket informerar om god luftkvalitet och ventilation i förskolor och skolor.