Ventilation

Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra och är en begränsande faktor för hur många personer som kan vistas i en lokal.

Ofta ansvarar inte förskolan själv för ventilationssystemet. Därför är det bra att även ha med fastighetsägare eller fastighetsskötare vid tillsynsbesök. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation (FoHMFS 2014:18).

För mer information om ventilation, se här Kompletterande vägledning om ventilation

Mer hos andra

I förskolor och skolor ska regelbunden OVK utföras (Obligatorisk ventilationskontroll). Boverket har regler för OVK och de intervall som gäller för sådan kontroll. Arbetsmiljöverket informerar om god luftkvalitet och ventilation i förskolor och skolor.

Gå till toppen av sidan