Fukt och mikroorganismer i skolan

Fuktskador och mögeltillväxt i skolor, förskolor och andra lokaler kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, och det är viktigt att problemen åtgärdas så fort som möjligt. Fuktskador kan bero på läckage från tak och fönster, vattenledningar, avloppsstammar och toaletter eller på att duschar i gymnastiksalar med mera används på fel sätt.

Allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) och Kompletterande vägledning om fuktproblem i byggnader.
Verksamhetens egenkontroll bör inkludera rutiner för att kontrollera och åtgärda fukt- och mögelproblem. Det är också viktigt att det finns rutiner för kommunikation mellan verksamhetsutövaren och fastighetsägaren samt rutiner för felanmälan och klagomål.

Här kan du se filmer från ett seminarium om tillsyn av inomhusmiljön i skolan

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan