Radon i skolan

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya strålskyddslagen (2018:396) kan ställa mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler. Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon.

Verksamhetsutövares egenkontroll

Verksamhetsutövaren till en skola ska ha kännedom om vilka aktuella radonvärden som finns i lokalerna. Vid en förändring av skolans ventilation eller vid ombyggnad av lokalerna behöver en ny mätning utföras. I skolans egenkontrollprogram ska finnas rutiner för mätning. Det ska även finnas uppgifter om aktuella radonvärden i lokalerna.

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder om radon.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan