Verksamhetsutövares egenkontroll

Verksamhetsutövaren till en skola ska ha kännedom om vilka aktuella radonvärden som finns i lokalerna. Vid en förändring av skolans ventilation eller vid ombyggnad av lokalerna behöver en ny mätning utföras. I skolans egenkontrollprogram ska finnas rutiner för mätning. Det ska även finnas uppgifter om aktuella radonvärden i lokalerna.

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder om radon.