Temperatur i skolan

För låg och för hög temperatur eller drag i en skola kan utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) och ger också mer utförlig information i handboken Temperatur inomhus och i vägledning på webben.

Rutiner för kontroll och åtgärd av temperaturen bör ingå i verksamhetens egenkontroll.

Gå till toppen av sidan